Κεφάλαια σε Συγγράμματα

Accute Panceatitis

Accute Panceatitis

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Tsiotos GG, Sarr MG: Necrotizing pancreatitis: Staged relaparotomy and open treatment. In: Acute Pancreatitis – Novel Concepts in Biology and Therapy, edited by M. Buchler, W. Uhl, H. Friess, P. Malfertheiner. Blackwell Science, London, 1999, pp: 459-463.

Atlas of Upper Abdominal Surgery

Atlas of Upper Abdominal Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Tsiotos GG, Tsiaousis J, Sarr MG: Planned repeated necrosectomy and eventual primary closure for acute necrotizing pancreatitis. In: Atlas of Upper Abdominal Surgery, Edited by P.A. Clavien, M.G. Sarr, Y. Fong. Springer-Verlag GmbH & Co. KG, Berlin Heidelberg 2007, pp: 904-909 (ISBN: 978-3-540-20004-8).

Atlas of Upper Abdominal Surgery 2

Atlas of Upper Abdominal Surgery 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Tsiaousis J, Tsiotos GG: Gastroenterostomy. In: Atlas of Upper Abdominal Surgery, Edited by P.A. Clavien, M.G. Sarr, Y. Fong. Springer-Verlag GmbH & Co. KG, Berlin Heidelberg 2007, pp: 221-226 (ISBN: 978-3-540-20004-8).

Chronic Pancreatitis - Novel Concepts in Biology and Therapy

Chronic Pancreatitis - Novel Concepts in Biology and Therapy

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Tsiotos GG: Natural history of Idiopathic Chronic Pancreatitis. In: Chronic Pancreatitis – Novel Concepts in Biology and Therapy, edited by M.W. Buchler, H. Friess, W. Uhl, P. Malfertheiner. Blackwell Science, Oxford, 2002, pp: 316-324 .

Diseases of the Pancreas - Current Surgical Therapy

Diseases of the Pancreas - Current Surgical Therapy

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Tsiotos GG,: Tsiaoussis J.: Pancreatic and intestinal fistulas. In: Diseases of the Pancreas – Current Surgical Therapy. Edited by: H.G. Beger, S. Matsuno, J.L. Cameron. Springer. In press.

Mastery of Surgery

Mastery of Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Sarr MG, Tsiotos GG: Necrosectomy for acute necrotizing pancreatitis. In: Mastery of Surgery (4th edition), edited by R.J. Baker and J.E. Fisher. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2001, pp: 1281-1287.

Pancreatic Tumors Achievements and Perspectives

Pancreatic Tumors Achievements and Perspectives

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Tsiotos GG: Preoperative evaluation of the periampullary mass. In: Pancreatic Tumors: Achievements and Perspectives, edited by Ch. Dervenis. Georg Thieme Verlag, Stutgart, 2000, pp: 80-99.

Surgical Diseases of the Pancreas

Surgical Diseases of the Pancreas

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Tsiotos GG, Sarr MG: Diagnosis of pancreatic cancer. In: Surgical Diseases of the Pancreas, edited by Howard JM, Idezuki I, Ihse I, Prinz RA. Williams & Wilkins, Media, PA, 1998, pp: 497-515.

The Pancreas

The Pancreas

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Tsiotos GG, Sarr MG: Pancreatic necrosis: Surgical management and long-term outcome. In: The Pancreas, edited by J.D. Wig. Azad Offset Printers, Chandigarh, India, 2000, pp: 260-277.

The Practice of General Surgery

The Practice of General Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Chang C, Tsiotos GG: Laparoscopic Common Bile Duct Exploration. In: The Practice of General Surgery, edited by K.I. Bland. W.B. Saunders, Philadelphia, 2002,

The practice of general surgery 2

The practice of general surgery 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Tsiotos GG: Obstructive Jaundice: Preoperative Evaluation. In: The Practice of General Surgery, edited by K.I. Bland. W.B. Saunders, Philadelphia, 2002, pp: 764-770 (ISBN: 0-7216-8476-9).

The society for surgery

The society for surgery

pancBG

Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος στοχεύει στην προαγωγή και στην διάχυση της γνώσης για τις νόσους του παγκρέατος και τη σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η δράση του Ινστιτούτου επικεντρώνεται σε τρεις διακριτούς, ωστόσο αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες:

  1. Εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για τις παγκρεατικές νόσους μέσω της εκπόνησης μελετών και ερευνών που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.
  2. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, αλλά και των ιατρών στην πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπεία των παγκρεατικών νόσων.
  3. Επίτευξη συνεργειών με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου.

testimonials banner