Άρθρα

Archives of Surgery

Archives of Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥTsiotos GG, Smith CD, Sarr MG: Incidence and management of pancreatic and enteric fistulas after surgical management of severe necrotizing pancreatitis. Arch Surg 1995; 130: 48-52.

International Journal of Pancreatology

International Journal of Pancreatology

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Sakorafas GH, Tsiotos GG, Bower TC, Sarr MG: Ischemic necrotizing pancreatitis: two case reports and review of the literature. Int J Pancreatol 1998; 24(2): 117-121.

Digestive Surgery

Digestive Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥTsiotos GG, Sarr MG: Pancreas-preserving total duodenectomy. Digestive Surgery, 1998; 15: 398-403.

Journal of Gastrointestinal Surgery

Journal of Gastrointestinal Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Luque-de Leon E, Tsiotos GG, Balsiger B, Barnwell J, Burgart L, Sarr MG: Staging laparoscopy for pancreatic cancer should be used to select the best means of palliation and not only to maximize the resectability rate. J Gastrointest Surg, 1999; 3: 111-118.

Journal of Gastrointestinal Surgery

Journal of Gastrointestinal Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥTsiotos GG, Nagorney DM, de Groen PC: Selective management of hepatic venous outflow obstruction. J Gastrointest Surg 1997; 1: 377-385.

Modern Concepts in Pancreatic Surgery

Modern Concepts in Pancreatic Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Michael Sarr, Peter Banks, Thomas Bollen, Christos Dervenis, Hein Gooszen, Colin D. Johnson, Gregory Tsiotos, Santhi Swaroop Vege: The New Revised Classification of Acute Pancreatitis 2012. Clinics Review Articles, June 2012; 549-562.

Pancreas

Pancreas

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥTsiotos GG, Munoz-Juarez M, Sarr MG: Intra-abdominal hemorrhage complicating surgical management of necrotizing pancreatitis. Pancreas 1996; 12: 126-130.

Pancreas

Pancreas

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥTsiotos GG, Barry MK, Johnson CD, Sarr MG: Pancreas regeneration after resection: Does it occur in humans? Pancreas, 1999; 19(3): 310-313.

Pancreas

Pancreas

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Fung ASY, Tsiotos GG, Sarr MG: ERCP-induced necrotizing pancreatitis: Is it a more severe disease? Pancreas 1997; 15(3): 217-221.

International Journal of Pancreatology

International Journal of Pancreatology

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Jost P, Tsiotos GG, Sarr MG: Pancreatic ascites – a rare complication of necrotizing pancreatitis: A case report and review of the literature. Int J Pancreatol 1997; 22(2): 151-154.

International Journal of Pancreatology

International Journal of Pancreatology

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Sakorafas GH, Tsiotos GG, Sarr MG: Experience with duodenal necrosis: a rare complication of acute necrotizing pancreatitis. Int J Pancreatol 1999; 25(2): 139-142.

Problems in General Surgery

Problems in General Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥTsiotos GG, Sarr MG: Complications of surgical treatment of necrotizing pancreatitis. Problems in General Surgery, Lippincott – Raven Publishers, Philadelphia, PA, 1996; Vol. 13, No. 4, pp: 153-161.

Problems in General Surgery

Problems in General Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Murr MM, Tsiotos GG, Sarr MG: Operative management of necrotizing pancreatitis. Problems in General Surgery, Lippincott – Raven Publishers, Philadelphia, PA, 1996; Vol. 13, No. 4, pp: 131-136.

Surgery

Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Tsiotos GG, Farnell MB, Ilstrup D: Nonmeckelian jejunoilial diverticulosis. Surgery 1994; 116: 726-732.

The American Journal of Surgery

The American Journal of Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥTsiotos GG, Mullany CJ, Zietlow SP, van Heerden JA: Abdominal complications following cardiac surgery. Am J Surg 1994; 167:553-557.

The American Journal of Surgery

The American Journal of Surgery

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥTsiotos GG, Luque-de Leon E, Soreide JA, Bannon MP, Zietlow SP, Baerga-Varela Y, Sarr MG: Management of necrotizing pancreatitis by repeated operative necrosectomy using the zipper technique. Am J Surg, 1998; 175: 91-98.

The Surgical Clinic of North America

The Surgical Clinic of North America

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Wong GY, Sakorafas GH, Tsiotos GG, Sarr MG: Palliation of pain in chronic pancreatitis: Use of neural blocks and neurotomy. Surg Clin N Amer 1999; 79(4): 873-893.

pancBG

Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος στοχεύει στην προαγωγή και στην διάχυση της γνώσης για τις νόσους του παγκρέατος και τη σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η δράση του Ινστιτούτου επικεντρώνεται σε τρεις διακριτούς, ωστόσο αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες:

  1. Εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για τις παγκρεατικές νόσους μέσω της εκπόνησης μελετών και ερευνών που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.
  2. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, αλλά και των ιατρών στην πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπεία των παγκρεατικών νόσων.
  3. Επίτευξη συνεργειών με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου.

testimonials banner