Ρομποτική - Λαπαροσκοπική εγχείρηση παγκρέατος

Η ομάδα μας από το 2014 έχει προχωρήσει σε λαπαροσκοπικές παγκρεατεκτομές, αντί με μεγάλη κοιλιακή τομή, με τα πολύ γνωστά πλεονεκτήματα κάθε λαπαροσκοπικής εγχείρησης, δηλαδή μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο και γρηγορότερη επιστροφή σε πλήρη φυσική δραστηριότητα. Σήμερα μάλιστα, έχουμε προχωρήσει και στην ρομποτική παγκρεατεκτομή βασιζόμενοι στην μεγιστοποιημένη ακρίβεια κινήσεων της ρομποτικής τεχνολογίας. Ιδιαίτερα για την περιφερική παγκρεατεκτομή, σήμερα γίνεται, ως επί το πλείστον, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, εκτός από περιπτώσεις μεγάλων όγκων που εμπλέκουν μεγάλες αρτηρίες ή φλέβες.

Βέβαια, οι εγκυρότερες επιστημονικές χειρουργικές εταιρίες παγκοσμίως εφιστούν διαρκώς την μέγιστη προσοχή ότι τέτοιες λαπαροσκοπικές και ρομποτικές εγχειρήσεις παγκρέατος πρέπει να γίνονται μόνο από διαπιστωμένης εμπειρίας χειρουργούς παγκρέατος και όχι από γενικούς λαπαροσκοπικούς/ρομποτικούς χειρουργούς που μέσα στην συνηθισμένη εμπειρία των εγχειρήσεων χολής, κήλης, διαφραγματοκήλης κτλ, επεκτείνονται και στο πάγκρεας χωρίς να γνωρίζουν σε βάθος την ανατομία και την ογκολογία του παγκρέατος. Στις ΗΠΑ αυτό έχει αναδειχθεί πολύ ισχυρά διότι εκεί οι κακώς εννοούμενοι «νόμοι της αγοράς» είχαν προωθήσει διαφημιστικά την ρομποτική χειρουργική ακόμα και σε χειρουργούς που δεν έχουν ειδική εμπειρία στο πάγκρεας, πράγμα που είχε επανειλημμένως οδηγήσει σε βαρειές επιπλοκές, άσχημα ογκολογικά αποτελέσματα και με δυσάρεστες δυστυχώς νομικές συνέπειες.

Στην διεθνή επιστημονική κοινότητα έχουν τεθεί οι εξής απαράβατες προϋποθέσεις για λαπαροσκοπική/ρομποτική παγκρεατεκτομή:

  1. Άριστη γνώση, εμπειρία και άνεση χειρισμού των μεγάλων και κρίσιμων αρτηριών και φλεβών γύρω από το πάγκρεας (πυλαία φλέβα, άνω μεσεντέριος φλέβα, ηπατική αρτηρία, κοιλιακή αρτηρία, άνω μεσεντέριος αρτηρία), και
  2. Πλήρης και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός, με την ίδια πληρότητα και ριζικότητα που θα γινόταν με ανοιχτή εγχείρηση.

Όμως, στην πραγματικότητα, οι δύο αυτές προϋποθέσεις πάρα πολύ δύσκολα και σπάνια μπορούν να εκπληρωθούν από ένα γενικό λαπαροσκοπικό/ρομποτικό χειρουργό, ενώ αντίθετα είναι ο κανόνας για ένα χειρουργό παγκρέατος, για τον λόγο αυτό στις ΗΠΑ υπάρχει σαφής και αυστηρή οδηγία αυτές οι λαπαροσκοπικές εγχειρήσεις να γίνονται μόνο από διαπιστωμένα ειδικούς στο πάγκρεας. Δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η ογκολογική ριζικότητα, άρα και η επιβίωση του ασθενή, χάριν του να γίνει ρομποτικά η εγχείρηση.

Πράγματι, η χειρουργική μας ομάδα έχει πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα με την λαπαροσκοπική/ρομποτική παγκρεατεκτομή. Την εφαρμόζουμε κατά κανόνα σε ασθενείς που χρειάζονται παγκρεατεκτομή για IPMN, κυστικά νεοπλάσματα, νευροενδοκρινείς όγκους (ΝΕΤ) και για καρκίνο χωρίς όμως επέκταση γύρω από το πάγκρεας. Μάλιστα, έχουμε πιστοποιήσει ότι ο αριθμός των λεμφαδένων που αφαιρούμε συνήθως είναι γύρω στους 20, όσους δηλαδή αφαιρούμε και με την ανοιχτή εγχείρηση και αρκετά περισσότερους από τον ελάχιστο αριθμό των 12-15 που προβλέπονται. Οι ασθενείς μας λαμβάνουν φαγητό την επόμενη ημέρα της εγχείρησης και εξέρχονται από το νοσοκομείο σε 2 ημέρες.   

pancBG

Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος στοχεύει στην προαγωγή και στην διάχυση της γνώσης για τις νόσους του παγκρέατος και τη σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η δράση του Ινστιτούτου επικεντρώνεται σε τρεις διακριτούς, ωστόσο αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες:

  1. Εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για τις παγκρεατικές νόσους μέσω της εκπόνησης μελετών και ερευνών που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.
  2. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, αλλά και των ιατρών στην πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπεία των παγκρεατικών νόσων.
  3. Επίτευξη συνεργειών με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου.

testimonials banner