Μεταστατικός καρκίνος παγκρέατος

Δυστυχώς, σε πολλούς ασθενείς, όταν γίνεται η διάγνωση καρκίνου παγκρέατος,  έχουν γίνει ήδη μεταστάσεις, οπότε δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει εγχείρηση. Η ύπαρξη των μεταστάσεων οφείλεται στο ότι τα καρκινικά κύτταρα του καρκίνου έχουν ήδη εισέλθει από το πάγκρεας στην κυκλοφορία του αίματος και έχουν εμφυτευθεί σε διάφορες θέσεις εντός του ήπατος. Συχνά, οι εμφυτεύσεις αυτές είναι στην πραγματικότητα πολύ περισσότερες από όσες φαίνονται στην αξονική ή στην μαγνητική τομογραφία. Έτσι, η μοναδική ενδεδειγμένη αντιμετώπιση είναι η χημειοθεραπεία, η οποία στοχεύει όλες τις εστίες, όσες φαίνονται, αλλά και όσες δεν φαίνονται (τις μικροσκοπικές). Ο σκοπός της χημειοθεραπείας είναι η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, ή και αρκετές φορές η υποστροφή (μείωση) για ένα χρονικό διάστημα των εστιών αυτών με αποτέλεσμα την αύξηση της επιβίωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι χωρίς την χημειοθεραπεία, ο στατιστικός μέσος όρος επιβίωσης ασθενών με μεταστάσεις στο ήπαρ δεν θα υπερέβαινε τους 4-6 μήνες. Τονίζουμε ότι οι αριθμοί αυτοί είναι στατιστικός μέσος όρος και δεν αφορούν σε κάθε ασθενή εξατομικευμένα. Το προσδόκιμο επιβίωσης κάθε ασθενή είναι άγνωστο και εξαρτάται από την βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου (που μπορεί να διαφέρει στον κάθε ασθενή), από τον αριθμό των μεταστάσεων, από το ύψος του καρκινικού δείκτη CA 19-9, από την γενικότερη υγεία και κατάσταση του ασθενή και από διάφορους άλλους παράγοντες.

Μερικές φορές, σπάνια όμως, εμφανίζονται περιπτώσεις ασθενών με την λεγόμενη ολιγομεταστατική νόσο. Είναι εκείνοι με 2-3 μόνο μεταστάσεις οι οποίοι ανταποκρίνονται ιδιαιτέρως θετικά στην χημειοθεραπεία και θα μπορούσαν να υποβληθούν σε αφαίρεση του καρκίνου του παγκρέατος μαζί με αφαίρεση των μεταστάσεων στο ήπαρ. Τονίζεται ότι αυτή είναι μία εξαιρετικά καλή και σπάνια εξέλιξη. Δεν είναι το συνηθισμένο «σενάριο». Όμως, εάν κάποιος ασθενής αποδείξει ότι ανήκει σε αυτήν την σπάνια κατηγορία, δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί η περίπτωση της ταυτόχρονης αφαίρεσης του όγκου του παγκρέατος και των ηπατικών μεταστάσεων. Όπως συμβαίνει στα πολύ μεγάλα και αναγνωρισμένα κέντρα χειρουργικής παγκρέατος της Αμερικής, έτσι και εμείς έχουμε ήδη χειρουργήσει τέτοιους ιδιαίτερα επιλεγμένους ασθενείς με πολύ καλά αποτελέσματα επιβίωσης συγκρινόμενα με τον στατιστικό μέσο όρο που αναφέρθηκε προηγουμένως.

pancBG

Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος στοχεύει στην προαγωγή και στην διάχυση της γνώσης για τις νόσους του παγκρέατος και τη σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η δράση του Ινστιτούτου επικεντρώνεται σε τρεις διακριτούς, ωστόσο αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες:

  1. Εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για τις παγκρεατικές νόσους μέσω της εκπόνησης μελετών και ερευνών που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.
  2. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, αλλά και των ιατρών στην πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπεία των παγκρεατικών νόσων.
  3. Επίτευξη συνεργειών με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου.

testimonials banner