Οι στόχοι μας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος στοχεύει στην προαγωγή και στην διάχυση της γνώσης για τις νόσους του παγκρέατος και τη σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η δράση του Ινστιτούτου επικεντρώνεται σε τρεις διακριτούς, ωστόσο αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες:

 1. Εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για τις παγκρεατικές νόσους μέσω της εκπόνησης μελετών και ερευνών που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.
 2. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, αλλά και των ιατρών στην πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπεία των παγκρεατικών νόσων.
 3. Επίτευξη συνεργειών με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου.

Πιο αναλυτικά:

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος πρόκειται να:

 • Εκπονεί μελέτες και να διαμορφώνει επιστημονικές θέσεις για τις νόσους του παγκρέατος και την θεραπεία τους.
 • Αναδεικνύει και να δημοσιοποιεί διεθνή επιστημονικά ευρήματα που αφορούν το πάγκρεας.
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες και να παρέχει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό.
 • Έχει διαδικτυακή δραστηριότητα, ώστε να διαχέεται υπεύθυνη, έγκυρη και σύγχρονη πληροφόρηση του κοινού.
 • Επιδιώκει τη δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη σύμπραξη και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με εγνωσμένα παγκρεατικά κέντρα των ΗΠΑ , αλλά και με διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς στο πάγκρεας από την Ευρώπη και άλλες χώρες.

pancBG

Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παγκρέατος στοχεύει στην προαγωγή και στην διάχυση της γνώσης για τις νόσους του παγκρέατος και τη σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η δράση του Ινστιτούτου επικεντρώνεται σε τρεις διακριτούς, ωστόσο αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες:

 1. Εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για τις παγκρεατικές νόσους μέσω της εκπόνησης μελετών και ερευνών που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.
 2. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, αλλά και των ιατρών στην πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπεία των παγκρεατικών νόσων.
 3. Επίτευξη συνεργειών με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου.

testimonials banner